Ogłoszenia Strona główna

Ślubowanie radcowskie 21.09.2020 r.

W dniu 21 września 2020 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Piotr Szczygieł, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.