Strona główna

Prezydium KRRP i Dziekan OIRP w Olsztynie wyrazili poparcie dla listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak

Informujemy, że Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska podjęli decyzję o poparciu listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak będący wyrazem zaniepokojenia sytuacją na Białorusi i wezwaniem do uwolnienia zatrzymanych prawników. Dokument podpisało ponad 70 organizacji pozarządowych i prawniczych z ponad 20 krajów na świecie. Podpisy pod dokumentem składać mogą także osoby indywidualne. Treść listu publikujemy poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Komitet ds. praw człowieka Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE przekazał także inny apel w formie elektronicznej w tej samej sprawie, który mogą podpisać wszystkie zainteresowane osoby: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6StwYBDEJvfuaanJFd5LnNkOKWY59YTLyr6wF5QdDGjB5g/viewform

 

Belarus Statement. Lawyers Ilia Saley and Maksim Znak

PL. List otwarty w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników