Ogłoszenia Strona główna

ZWROT PIENIĘDZY ZA WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI

Uprzejmie informujemy osoby, które w miesiącu kwietniu br. miały udać się na wycieczkę do Teatru Muzycznego do Gdyni, że zostały nam zwrócone pieniądze za bilety i obiady.

Ponownie zapraszamy Państwa po odbiór środków do Izby w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w godz. 13,30-14,30 – pieniądze wypłacać będzie Pani Ewa Kulczyńska. Wypłata będzie możliwa również na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego osobie trzeciej.

Prosimy o posiadanie „drobnych” pieniędzy, celem „wydania reszty”, jeśli zajdzie taka konieczność.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska