Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń.

Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich w okresie IX 2019 – I 2020.

Propozycje  tematów szkoleń proszę przesyłać mailowo do 28.06.2019 r.

na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl

Wicedziekan OIRP

Michał Korwek