Dla aplikantów

Praktyki III roku aplikacji radcowskiej 2018

Harmonogram praktyk III rok 2017 III rok aplikacji radcowskiej 2018_harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk III rok 2017 z podziałem na urzędy III rok aplikacji radcowskiej 2018_podział na urzędy

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30 w datach podanych w harmonogramie: III rok aplikacji radcowskiej 2018_harmonogram praktyk_Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2018 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w dniu 06.03.2018 r. (wtorek) pok. 420 o godz. 09.00 .

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2018 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w dniu 06.03.2018 r. (wtorek)  pok. 18 o godz. 10:00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2018 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie są proszeni o pilny kontakt z Panią Marzeną Rudnicką – Dudziak  pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 343 lub mailowo: rudnicka.marzena@olsztyn.eu w celu ustalenia terminów.