Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 23.02.2018 r.

W dniu 23 lutego 2018 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Katarzyna Jaworska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.