Dla radców Strona główna

Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej – możliwość nawiązania współpracy z PZU przez radców prowadzących kancelarię

Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej, zawarte w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną w Warszawie, stwarza radcom prawnym prowadzącym kancelarie możliwość nawiązania współpracy na zasadach określonych w tym porozumieniu.

Radcowie prawni prowadzący kancelarię w celu przystąpienia do współpracy powinni zapoznać się z treścią porozumienia i załącznikami.

Osoby zainteresowane współpracą powinny wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do współpracy z PZU Pomoc Spółką Akcyjną w ramach programu obsługi klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej – załącznik Nr 2 do Porozumienia. Oryginał deklaracji należy przesłać do PZU Pomoc.
Poniżej przedstawiamy treść porozumienia i załączników:

1) Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej

2) Zasady współpracy pomiędzy kancelariami radców prawnych a PZU Pomoc Spółką Akcyjną przy obsłudze klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej – załącznik nr 1 do Porozumienia

Deklaracja przystąpienia do współpracy z PZU Pomoc Spółką Akcyjną w ramach programu obsługi klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej – załącznik Nr 2 do Porozumienia

4) Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto – ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Dom – ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/298/2015 z dnia 28 września 2015 r.

Pliki z wymienionymi dokumentami jak i dane osoby do udzielania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, związanych z przystąpieniem do współpracy na podstawie porozumienia zostały już opublikowane na stronie www.kirp.pl