Dla radców Strona główna

Nowy Regulamin dotyczący zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców-zmiany dotyczące m.in. wydawania zaświadczeń ze szkoleń

Szanowni Państwo,

Zwracamy uwagę, iż uchwałą nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych zmianie uległa treść Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2016 roku na podstawie § 16 Regulaminu Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych będą wystawiały zaświadczenia z zorganizowanych przez siebie szkoleń tylko na wniosek uczestnika szkolenia. Izba będzie prowadziła ewidencję punktów za szkolenia na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku