Dla aplikantów

Opłata za aplikację w 2021 roku

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2273) w 2021 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2021 wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Ustala się dzień 8 stycznia 2021 roku jako termin wniesienia opłaty.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres jp@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Dziekan
Katarzyna Skrodzka-Sadowska