Strona główna

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKU SZKOLENIOWEGO

W związku z koniecznością skierowania do Rzecznika Dyscyplinarnego spraw dotyczących niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, nałożonego na członków samorządu radców prawnych uchwałą nr 295/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z 12 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wzywa się Radców Prawnych, którzy nie osiągnęli wymaganej liczby 40 punktów szkoleniowych do niezwłocznego wyjaśnienia przyczyn niedopełnienia tej powinności w cyklu szkoleniowym 2018-2020.
Wyjaśnienia w tej sprawie lub dokumenty poświadczające faktyczną realizację obowiązku szkoleniowego należy dostarczyć do biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2021 r.
Zwracam również uwagę na wynikający z art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Dziekan OIRP w Olsztynie
Katarzyna Skrodzka-Sadowska