Dla aplikantów

Opis istotnych zagadnień do zadań z prawa gospodarczego i prawa administracyjnego z dnia 14.11.2023 r.

Publikujemy opis istotnych zagadnień do zadań:

– z prawa gospodarczego 2023.11.14_OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ 2_Prawo gospodarcze_I termin dodatkowy_aktualizacja

– prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo-administracyjnego, prawa finansowego i podatkowego 2023.11.14_KOLOKWIUM_OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ_Prawo administracyjne_II termin