Strona główna

Obchody Europejskiego Dnia Prawnika w OIRP w Olsztynie

Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika, który przypada każdego roku w dniu 10 grudnia, OIRP w Olsztynie zorganizowała jego obchody (w dniu 9 grudnia, bowiem 10 grudnia nastał w sobotę). Radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przeprowadzili zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kilku miastach leżących na ternie naszej Izby, natomiast w Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w dniu 11 grudnia 2016 roku została zorganizowana konferencja naukowa, do której zorganizowania przyczynkiem był właśnie Europejski Dzień Prawnika.lekcje-prawa-20161209_081011-002

Europejski Dzień Prawnika to dzień, w którym podkreśla się ideę i istotę wspólnych wartości państw demokratycznych, a także rolę prawników, którzy działają w obronie fundamentalnych praw i swobód.

Pierwszy Europejski Dzień Prawnika odbył się w dniu 10 grudnia 2014 roku. W 2016 roku tematem Europejskiego Dnia Prawnika był dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Brak takiego dostępu jest jednym z głównych problemów szerokiej części społeczeństwa i kwestia ta bardzo często decyduje o rzeczywistym wykluczeniu wielu osób. Jest to także niezwykle istotna kwestia w kontekście ochrony praw człowieka.

Z dostępem do wymiaru sprawiedliwości wiąże się też zagadnienie prawa do pomocy prawnej w szczególności w sprawach karnych. Jest to jedno z podstawowych praw zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych UE, a także Podstawowych Zasadach ONZ dotyczących roli prawnika.

Nasze Koleżanki i Koledzy przedstawili uczniom zagadnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości jako jednego z aspektów praw człowieka, dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Polsce i UE, sposobu jego realizacji, skutków ograniczeń dostępu do wymiaru sprawiedliwości, struktury sądownictwa w Polsce. Przybliżono także uczniom rolę radców prawnych jako uczestników realizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

lekcje-prawa-20161211_085151-002Przeprowadzone zajęcia zostały bardzo docenione zarówno przez Uczniów, jak i Nauczycieli w szkołach, które odwiedziliśmy w tym roku. Proszono nas także, aby takie spotkania odbywały się częściej, bowiem zainteresowanie kwestiami prawnymi przez uczniów jest bardzo duże. Należy się z tego powodu cieszyć, bowiem możemy mieć nadzieję, iż znajdzie to swoje odzwierciedlenie w poziomie świadomości prawnej społeczeństwa.

Koordynatorem akcji w naszej Izbie była radca prawny Dariusz Gibasiewicz – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych OIRP w Olsztynie.

W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować wszystkim Osobom, które zaangażowały się w obchody tego Dnia. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się przeprowadzić zajęcia w szkołach.

Radca prawny

Dariusz Gibasiewicz