Dla aplikantów Strona główna

Kolokwium poprawkowe – prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i upadłościowe

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i upadłościowe dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium poprawkowego w wyznaczonym terminie i usprawiedliwiły nieobecność w terminie przewidzianym w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej odbędzie się 22 grudnia 2016 roku o godz. 15:00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

Ze względu na znaczne przekroczenie regulaminowego terminu zakończenia roku szkoleniowego (w tym przeprowadzenia kolokwiów) informuję, iż jest to ostatni termin wyznaczony w tym roku szkoleniowym.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek