Ogłoszenia Strona główna

Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego – informacja OBSIL KRRP

Od soboty 3 lipca 2021 roku doręczenia pism sądowychprofesjonalnym pełnomocnikom dokonywane będą za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Obowiązkiem profesjonalnego pełnomocnika jest rejestracja na portalu informacyjnym sądu danej apelacji, w której występuje – brak takiej rejestracji uniemożliwi prawidłowe prowadzenie sprawy sądowej, z uwagi na to że doręczenia pism sądowych w tym wezwań, zawiadomień i orzeczeń pełnomocnikom będą czynione za pośrednictwem portalu. Przepisy mają zastosowanie także do spraw będących w toku, zatem warto założyć konto na wszystkich jedenastu Portalach Informacyjnych.