Strona główna

Zaproszenie na konferencję Procedury chore na COVID. Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną – 01.07.2021 r.

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. Natalii Klima-Piotrowskiej, serdecznie zapraszam na konferencję „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministarcyjną” organizowaną wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara i Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencja odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. w godzinach 9:00–15:00 w formule hybrydowej: stacjonarnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie oraz w internecie i za pośrednictwem platformy zoom. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele biura RPO, adwokaci oraz sędziowie.

Wykład wprowadzający do konferencji wygłosi dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski. W załączniku przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Konferencja jest adresowana do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, prokuratorów, a także przedstawicieli innych profesji prawniczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji do 28 czerwca 2021 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu mailowego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji).

Z uwagi na obostrzenia covidowe liczba osób mogących osobiście uczestniczyć w konferencji jest ograniczona do 20, a o udziale osobistym w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominam też o obowiązku zakrywania ust i nosa w biurze RPO.

Pozostali zainteresowani będą mogli wziąć udział w konferencji za pośrednictwem platformy zoom, a nadto będzie ona także transmitowana w internecie na kanale YouTube Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na fanpage’u Naczelnej Rady Adwokackiej na portalu Facebook.

Adwokaci chcący uzyskać potwierdzenie uczestnictwa w konferencji proszeni są o zaznaczenie tej okoliczności w zgłoszeniu udziału w konferencji celem otrzymania linku do platformy Zoom. Udział w konferencji zapewnia adwokatom 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU WIZERUNKU

 

Informujemy, że szkolenie jest nagrywane. Włączenie kamery i/lub mikrofonu jest równoznaczne z zezwoleniem Naczelnej Radzie Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16, w Warszawie (00-202) na wykorzystanie i rozpowszechnianie nagranego wizerunku, głosu i innych potencjalnych danych osobowych uwiecznionych na nagraniu w serwisach www.adwokatura.plwww.palestra.pl w celu umożliwienia zapoznania się z treścią szkolenia przez osoby nieobecne w trakcie szkolenia. Niniejsze zezwolenie jest nieodpłatne oraz zostało wyrażone w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16,00-202 Warszawa.

W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub droga listowną poprzez wysłanie listu na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

  1. organizacji i przeprowadzenia szkolenia on-line tj. w celu w wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną tj. art 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w przypadku zezwolenia na udostępnienie wizerunku, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia obejrzenia szkolenia przez osoby nieobecne w trakcie szkolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  3. ochrony praw i roszczeń administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora tj. art 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych i upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody odbiorcami danych osobowych są także użytkownicy stron internetowych www.adwokatura.plwww.palestra.pl  na których zostaną upublicznione nagrania

W przypadku publikacji nagrania mogącego zawierać Pana/Pani dane osobowe będą one dostępne na całym świecie, np. również w krajach spoza obszaru UE/EOG („kraje trzecie”). W tego rodzaju krajach trzecich występuje niższy – w porównaniu do UE/EOG – stopień ochrony danych, co może skutkować utrudnieniem lub niemożnością realizacji praw

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania tj.:

  1. W przypadku wyrażenia zezwolenia, do czasu jego wycofania;
  2. w przypadku wykonania umowy lub wycofania zgody, do czasu wygaśnięcia roszczeń jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody można wysłać drogą listowną poprzez wysłanie listu na adres siedziby Administratora z dopiskiem “do inspektora danych osobowych” lub na adres e-mail IOD@nra.pl. W przypadku wycofania zgody wizerunek zostanie natychmiast usunięty lub zanonimizowany.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów.

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Z poważaniem,

Dorota Romanowska

Dział Osobowy NRA

NACZELNA RADA ADWOKACKA

ul.Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

tel. +48 22 505 25 12

e-mail: dzial.osobowy@nra.pl

 

Procedury chore na covid Program Konferencji_final