Publikujemy informację o Konkursie dla aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021r. Organizatorem Konkursu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Do udziału w Konkursie zaprasza Komisja Zagraniczna KRRP wraz z Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2022.

Informacja o Konkursie dla młodych prawników