Dla aplikantów

Harmonogram i podział na grupy aplikantów I roku 2017 – praktyki

Poniżej zaktualizowany Harmonogram praktyk aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2017.

oraz podział na grupy aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2017 – dotyczy praktyk w Sądzie Okręgowym  i Sądzie Rejonowym w Olsztynie