Klub Seniora Strona główna

Opłatkowe spotkanie w Ciechanowie seniorów z rejonów Ciechanowa i Ostrołęki OIRP w Olsztynie.

W dniu 10.12.2016 r. w restauracji „Fantazja” w Ciechanowie odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów z rejonu Ciechanowa i przybyłych na zaproszenie seniorów radców prawnych z rejonu Ostrołęki. W spotkaniu, oprócz seniorów, udział wzięli Wicedziekani OIRP w Olsztynie Lech Ciarkowski i Witold Lewandowski oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie Stefan Wejs. Po podzieleniu się opłatkiem oraz świątecznych życzeniach, przy wigilijnych potrawach i  kolędach, nasi seniorzy w miłym, świątecznym nastroju dyskutowali o sprawach bieżących oraz wspominali dawne czasy. Podkreślano konieczność integracji środowiska radców prawnych, w której ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie oraz wysokie standardy etyczne seniorzy mogliby służyć pomocą.

W imieniu seniorów z rejonu Ostrołęki Wicedziekan Witold Lewandowski podziękował za zaproszenie na spotkanie organizatorom Wicedziekanowi Lechowi Ciarkowskiemu oraz Radcy Prawnemu Tomaszowi Koniecznemu.

Niestety, czas spotkania upłynął niepostrzeżenie i trzeba było się rozstać, ale w pamięci pozostaną te mile spędzone chwile. Do zobaczenia za rok.

 

Wicedziekan Lech Ciarkowski

Wicedziekan Witold Lewandowski

Radca Prawny Tomasz Konieczny – organizator spotkania.