Strona główna

„DNI BIZNESU” W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 IM. ADAMA CHĘTNIKA W OSTROŁĘCE

W dniu 1.04.2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, w ramach trwających „Dni Biznesu” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła kadra pedagogiczna i uczniowie. Zaproszeni zostali eksperci z różnych dziedzin związanych z przedsiębiorczością. Spotkanie z zakresu prawa poprowadzili radcy prawni Janusz Kobyliński i Witold Lewandowski. W trakcie spotkania omówiona została problematyka związana z prawami konsumenta oraz mediacją.

Szczególne wyrazy uznania należą się dyrekcji szkoły oraz kadrze pedagogicznej za organizację  „Dni Biznesu” oraz umożliwienie młodzieży uczestnictwa w tego rodzaju spotkaniach, na których przekazywana jest praktyczna wiedza dotycząca problematyki zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz różnych jej aspektów.

Po zajęciach prowadzący zajęcia wpisali się do księgi pamiątkowej.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia.

Witold Lewandowski – radca prawny

Zdjęcia: Dni Biznesu w ZSO w Ostrołęce