Strona główna

Zmarł Wicedziekan Lech Ciarkowski

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wicedziekana Lecha Ciarkowskiego

długoletniego i szanowanego radcy prawnego.

Był osobą cenioną, sympatyczną i przyjacielską .

Zawsze pogodny, uśmiechnięty , wszystkim życzliwy,

pomocny w każdej sprawie.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

O terminie pogrzebu poinformujemy na stronie

www.oirp.olsztyn.pl