Ogłoszenia Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna Szkolenia Szkolenia inne

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje szkolenie z mediacji II stopnia

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje szkolenie z mediacji II stopnia.

Szkolenie przeznaczone jest dla radców prawnych – kandydatów na mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Rady Radców Prawnych. Szkolenie ma charakter szkolenia mediacyjnego, którego zakres przedmiotowy i długość odpowiadają standardom przyjętym przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Program obejmuje zagadnienia z zakresu analizy konfliktu, negocjacji, mediacji (w aspekcie teoretycznym i praktycznym), efektywnej komunikacji, roli prawników w negocjacjach i mediacjach, zagadnień psychologicznych występujących w mediacji, problematyki negocjacji i mediacji międzynarodowych i międzykulturowych oraz prawnej problematyki uregulowań dotyczących mediacji.

Celem szkolenia jest zdobycie przez kandydatów wiedzy i przygotowanie praktyczne do prowadzenia mediacji w sporach o charakterze cywilnym (w tym przede wszystkim gospodarczych).

Szkolenie jest prowadzone metodami interaktywnymi. Wiedza praktyczna i teoretyczna są przekazywana przy założeniu aktywnego udziału uczestników w dyskusji, pracy w małych grupach, ćwiczeń grupowych i indywidualnych.

Przeważająca część zajęć będzie prowadzona w formie warsztatu umożliwiającego nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności praktycznych. Uczestnicy biorą udział w symulacjach, grach i dramach pozwalających im na udzielanie i uzyskiwanie informacji zwrotnych dotyczących prezentowanych kompetencji mediacyjnych.

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy otrzymają materiały specjalnie w tym celu przygotowane przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPIA UW.  Uczestnicy otrzymają także wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury do zapoznania się przed każdym weekendowym zjazdem.

MIEJSCE SZKOLENIA: Krajowa Rada Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18, Warszawa

Trenerami szkolenia II stopnia z mediacji są doświadczeni mediatorzy.

PRZEWIDYWANE TERMINY ZJAZDÓW:

  • 27-29.03.2015
  • 24-26.04.2015
  • 22-24.05.2015

CENA: 1.600 zł + VAT

WYMIAR GODZIN: 35 godzin zegarowych

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.cmg.kirp.pl. Zgłoszenia można wysyłać na adres centrum.mediacji@kirp.pl.