Ogłoszenia Przekaż 1% podatku Strona główna

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire”-przekaż 1% podatku

Warszawa, dnia 31 stycznia 2015r.

 

Do

Szanownych Pań, Panów

Dziekanów Rad

Okręgowych Izb Radców Prawnych

                 (wszyscy)

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” (Przyjść z pomocą) w Warszawie, mającej status organizacji pożytku publicznego, dziękując za dotychczasowe działania wspierające, chciałbym po raz kolejny serdecznie prosić o dalszą pomoc w upowszechnianiu idei przekazywania 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych. Właśnie wchodzimy w okres dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych za 2014 rok, wypełniania PIT-ów, stąd też nasz apel o zachęcanie radców prawnych, aplikantów radcowskich i ich rodzin oraz bliskich do wspomagania finansowego Fundacji.

Nadmieniam, że w ostatnich kilku miesiącach, udzieliliśmy zapomóg pieniężnych na kwotę ponad 16.120,- zł wspierając radców prawnych, aplikantkę radcowską, dzieci sieroty po zmarłych radcach. Beneficjenci tej pomocy to w m. innymi osoby chore, wymagające niestandardowego leczenia, niejednokrotnie cierpiące na schorzenia nowotworowe, dla których wsparcie ma wymiar nie tylko stricte medyczny. Kolejne zapomogi trafią do nich w lutym br. Taka pomoc jest możliwa dzięki ofiarności darczyńców (są to wpływy z 1% podatku dochodowego zebrane głównie od osób fizycznych w ubiegłym roku oraz datki pieniężne od uczestników Pikniku OIRP w Rzeszowie ), którym chcielibyśmy za ten radcowski dar serca, właśnie za Państwa pośrednictwem, serdecznie podziękować.

Chcąc ułatwić prowadzenie akcji promującej przekazywanie 1 %, w załączeniu przekazuję w formie elektronicznej plik zawierający graficzne opracowanie apelu o darowizny na rzecz Fundacji, który z łatwością można wykorzystać np. w pismach, periodykach, biuletynach wydawanych przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych lub załączając go do wysyłanej poczty elektronicznej.

Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” chciałbym wszystkim Dziekanom Rad przekazać najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, pełnej realizacji ambitnych planów i zamierzeń oraz wszelkiego szczęścia osobistego.

 

Łączę wyrazy szacunku!

Prezes Zarządu

Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”

r. pr. Marek Skierczyński

Subsidio Venire 2015 ulotka