Radca prawny podejmie się stałej lub doraźnej współpracy w zakresie zastępstw procesowych przed sądami i organami administracji.

Przewidziana jest również możliwość współpracy w zakresie innych czynności, w tym w szczególności sporządzania fotokopii akt sądowych, opinii prawnych, sporządzania pism procesowych.

Dane kontaktowe: Anna Waraksa tel. 727504322 e-mail: waraksa.anna@wp.pl