Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

III Olsztyńskie Forum Mediacyjne

W dniu 18 czerwca 2018r. z inicjatywy i w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się III OLSZTYŃSKIE FORUM MEDIACYJNE.  Przybyłych na spotkanie sędziów i mediatorów działających na naszym terenie powitał Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie SSO Pan Olgierd Dąbrowski-Żegalski oraz SSO Pani Jolanta Biernat-Kalinowska, pełniąca funkcję koordynatora ds. mediacji.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie reprezentowali mediatorzy: Małgorzata Bieniek, Lucyna Duraj-Górecka oraz Sławomir Kamrowski.

Sędzia Sądu Okręgowego Pan Rafał Kubicki omówił wybrane zagadnienia dotyczące mediacji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i treści ugody mediacyjnej, zaś Pani Sędzia Jolanta Biernat-Kalinowska – istotne kwestie związane z mediacją w sprawach nieletnich.

Na zakończenie spotkania swoimi doświadczeniami z zakresu mediacji podzielił się Pan Mariusz Stanisław Trela – mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, adwokat, były sędzia orzekający w sądzie gospodarczym.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że alternatywne formy rozwiązywania sporów mają ogromne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości oraz przyspieszenia postępowań sądowych, co może usprawnić również pracę pełnomocników.

Dużym walorem spotkania była możliwość swobodnej wymiany poglądów między sędziami i mediatorami, a także podzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie koncyliacyjnego rozwiązywania sporów.

r.pr. Lucyna Duraj-Górecka

r.pr. Sławomir Kamrowski