Dla aplikantów

Zmiana godziny kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 1.12.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od OIRP w Olsztynie zmianie uległa godzina kolokwium poprawkowego z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 1.12.2016 r. – kolokwium rozpocznie się o godz. 11:00. Miejsce pozostaje bez zmian.