Ogłoszenia Strona główna

Ze smutkiem zawiadamiamy

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radcy Prawnego

Dariusza Sałajewskiego,

 Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2013 – 2016, zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym, pełniącego wiele funkcji samorządowych, w tym m.in. Wiceprezesa KRRP VII i VIII kadencji oraz wieloletniego członka Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu I, II i III kadencji.

Kolega Dariusz Sałajewski od początku istnienia samorządu radców prawnych  zaangażowany był  w pracę na rzecz samorządu radców prawnych, umacnianie pozycji samorządu radcowskiego,

a także w tworzenie profesjonalnego i przyjaznego  wizerunku  zawodu radcy prawnego.

Rodzinie i Najbliższym,

a także Członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu,

szczere wyrazy współczucia

w imieniu Radców Prawnych i Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

składa Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska