Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: Postępowanie przed sądami Unii Europejskiej – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie! Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

W dniu 19 marca 2022 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. Postępowanie przed sądami Unii Europejskiej – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Przemysław Rosiak – partner w kancelarii KPMG Law w Polsce, pełnomocnik w postępowaniach przed Sądem UE, Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Komisją Europejską. Jest polskim przedstawicielem w Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 17 marca 2022 do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 18 marca 2022 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 19 marca 2022 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie