Praca Szukam pracy

Zastępstwo procesowe, przeglądanie akt, wizyty w KRS, KW (Warszawa)

Pragnę zaoferować swoje usługi w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, a także reprezentacji przed organami administracji publicznej w Warszawie i okolicy. Zakres usług obejmuje także wyjazdy służbowe. Jestem aplikantem radcowskim III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Moje doświadczenie procesowe obejmuje m.in. sprawy cywilne (np. o zapłatę, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o zniesienie drogi koniecznej), sprawy pracownicze (np. o odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy), sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne (np. o uchylenie decyzji organów administracji publicznej, w tym organów służby celnej).

 

Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

e-mail: maciej.zoltek86@wp.pl

tel.: 602664284