Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie na panel dyskusyjny „Prawo do rzetelnego procesu. Polska A.D. 2022

Szanowni Państwo,

Publikujemy zaproszenie od Komisji Praw Człowieka OIRP w Gdańsku na spotkanie (w realu i transmitowane online) pod tytułem: „Prawo do rzetelnego procesu. Polska A.D. 2022”.

Nasze zaproszenie do udziału w rozmowie na temat prawa do rzetelnego procesu sądowego w dzisiejszym stanie prawnym w Polsce przyjęli: prof. Marcin Górski (WPiA UŁ), r. pr. Magda Krzyżanowska – Mierzewska (OIRP Gdańsk), dr Anna Podolska (WPiA UG), prof. Sławomir Steinborn (WPiA UG).

Panel moderować będzie r. pr. Magdalena Witkowska (Dziekan OIRP Gdańsk).

Nasi goście odniosą się do zagadnień związanych z kryzysem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zwrócą uwagę na zagrożenia oraz perspektywy:

dr hab. Marcin Górski, prof. UŁ 

Strasburski standard prawa do „sądu ustanowionego ustawą” (ze szczególnym uwzględnieniem testu Ástráðsson) i jego recepcja w Polsce.

r.pr. Magda Krzyżanowska – Mierzewska 

Efektywność skargi indywidualnej przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście rozstrzygnięć trybunału konstytucyjnego w sprawach 6/21 i K 7/21: egzystencjalne zagrożenie dla Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

dr Anna Podolska 

Kryzys zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do wyników badań opinii publicznej. Czynniki, które mają wpływ na zaufanie i konsekwencje braku zaufania.

SSA dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 

Prawo do rzetelnego procesu (w szerokim znaczeniu) w kontekście przeprowadzonych i planowanych reform wymiaru sprawiedliwości (w tym tzw. spłaszczania): jak te zmiany przekładają się na dostęp do sądu, prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu, szybkość rozpoznania sprawy, równość stron.

Patrycja Medowska – zastępczyni Dyrektora ECS 

Prawa człowieka w pracach i projektach ECSu – także w związku ze zbliżającymi się obchodami  Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przypadającymi w dniu 10 grudnia. 

Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla prawników/prawniczek wszystkich zawodów prawniczych, jak i dla osób bez prawniczego przygotowania.

Wydarzenie odbędzie w dniu 1 grudnia 2022 roku o godzinie 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (Biblioteka).

Będzie również transmitowane na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na Facebooku: https://www.facebook.com/OIRPGdansk/.

https://oirp.gda.pl/aktualnosci/ogolne/panel-dyskusyjny-prawo-do-rzetelnego-procesu-polska-a-d-2022-1-grudzien-2022r-ecs/