Strona główna

Zaproszenie na konferencję „Prawa człowieka – między wschodem a zachodem” WSAiB Gdynia w dniu 19 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu konferencyjnego Komitetu Organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni zapraszam do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawa człowieka – między wschodem a zachodem” (Human Rights – between East and West). Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP.

Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2023 roku na Auli im. prof. J. Młynarczyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7. Konferencja poświęcona będzie aktualnej problematyce ochrony praw człowieka we współczesnej rzeczywistości społecznej i geopolitycznej. Referaty zostaną wygłoszone m. in. przez przedstawicieli wielu środowisk akademickich oraz praktyków.

Agenda konferencji oraz rejestracja dostępna pod poniższym linkiem: https://wsaib.pl/humanrights-conference/

Udział w konferencji jest bezpłatny.