Strona główna

Podatki lokalne konferencja podatkowa 1-2.06.2023 UMK w Toruniu

Katedra Prawa Finansów Publicznych i Towarzystwo Naukowe w Toruniu zapraszają na kolejną konferencję poświęconą orzecznictwu w sprawach podatkowych.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE – TORUŃSKI
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA
w dniach 1-2 czerwca 2023 r.
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
ul. Bojarskiego 3 Toruń (konferencja stacjonarna z transmisją ZOOM)
Już od 8 lat organizujemy corocznie konferencje poświęcone analizie orzecznictwa w sprawach podatkowych: TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO ( https://www.law.umk.pl/kpfp/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/)
To konferencja poświęcona analizie najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy i trybunały polskie, zagraniczne i międzynarodowe w ostatnim roku. Dyskusja, której podstawą są właśnie orzeczenia sądów z natury rzeczy jest bardzo konkretna i związana z potrzebami praktyki. Jeżeli zapadają wyroki, to oznacza to, iż mamy do czynienia z problemem.
Jednak ta konferencja (trwająca 2 dni) pozwala zaledwie „musnąć” najważniejsze problemy orzecznicze. Jest oczywiste, że niektóre tematy wymagają znacznie bardziej wnikliwej analizy. W 2021 r. zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pt. PODATKI I OPLATY LOKLANE TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA, niestety wówczas tylko w formule online. Okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na spotkania bardzo specjalistyczne, gdzie dyskutujemy często o niuansach orzecznictwa w gronie ludzi, którzy z daną tematyką stykają się na co dzień. Po dwóch latach nie tylko zmieniło się prawo, ale zapadły też często precedensowe orzeczenia sądów administracyjnych. Warto wiec spotkać się znowu i przez dwa dni dyskutować o podatkach i opłatach lokalnych. Szczęśliwie w 2023 r. każdy z nas może wybrać, czy przyjedzie do Torunia osobiście, czy połączy się online.
Zaproszenie do udziału w konferencji jako referenci przyjęli sędziowie sądów administracyjnych (w tym przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej NSA – sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski, który wygłosi wykład wprowadzający), pracownicy naukowi (wykład wygłosi prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c.), a także praktycy zarówno związani z administracją samorządową, jak i z doradztwem podatkowym. Zróżnicowane doświadczenie referentów gwarantuje wielostronność analizy poruszanych problemów.
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Naukowy Konferencji
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK
informacje o konferencji:

https://www.law.umk.pl/kpfp/konferencje/podatki-i-oplaty-lokalne-torunski-przeglad-orzecznictwa

(wybrać: edycja 2023)
email konferencyjny: konferencja_podatkowa@umk.pl

program_konferencji_v6