Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Zaproszenie do zdalnego obchodzenia MDM 2020

Bydgoszcz, dn. 05.10.2020

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Dziekan Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej i Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie Pana Cezarego Jezierskiego serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji (15.10.2020) oraz Tygodnia Mediacji (12.10.2020 – 16.10.2020) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych prowadzący Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie wspólnie z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, Sądem Okręgowym w Olsztynie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie, serdecznie zaprasza na powołane w związku z jego obchodami wydarzenia. Działania z okazji obchodów Tygodnia Mediacji zostaną wyemitowane za pośrednictwem platformy online – serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uczestnictwa w Webinariach.

W załączeniu przedstawiony jest program działań, których podjęło się Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Okręgowa Izba Mediatorów w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie. Wystąpienia odbędą się dnia 13.10.2020 (transmisja z siedziby CAM-u w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 21) w godzinach 11:00-13:00 oraz 16.10.2020 w godzinach 10:00-13:10 (transmisja z siedziby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy).

By wziąć udział w webinariach, należy skorzystać z poniższego linku: https://ciapp.clickmeeting.com/

 

 

Program – Międzynarodowy Tydzień Mediacji – Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy oraz w Olsztynie:

 

 

 

13.10.2020 godz. 11:00-13:00 (wtorek)

 

11:00-12:00 Mediator Agnieszka Bochowicz i Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy i Olsztynie dr Paweł Drembkowski:

 

„Jak przygotować Strony, Pełnomocników, Mediatorów, Ośrodki do e-mediacji”

 

 1. RODO- zabezpieczenie danych klienta programu i komunikatora, z którego korzysta Ośrodek/Mediator.
 2. Rodzaje systemów informatycznych, z których można korzystać np: Click Meeting, ZOOM, Windows Teams, Komunikatory online Skype, Hangouts, Facebook Messanger, rozmowa telefoniczna, program, który umożliwia połączenie tak przez internet jak i przez telefon.
 3. Sprzęt i technologia- komputer, laptop, telefon, tablet?
 4. Komfort i większa możliwość umawiania stron – elastyczność czasu.
 5. Oszczędność czasu i kosztów -dojazdy w sytuacji, kiedy strony mieszkają daleko od miejsca, gdzie odbywa się mediacja.
 6. Mediacja hybryda- pośrednia z jedną stroną, bezpośrednia z drugą stroną.
 7. Sytuacje kryzysowe – sieć, logowanie, niewłaściwe hasła dostępu, miejsce spotkania, tło i background prowadzonej mediacji.
 8. Ko-mediacje w e-mediacjach (kto co mówi, podział ról między mediatorami, system komunikowania w drugiej płaszczyźnie między mediatorami).
 9. Poufność w mediacji – skąd mamy wiedzieć kto słucha procesu mediacyjnego a go nie widać- jak zabezpieczyć zasadę poufności.
 10. „Czytanie mowy niewerbalnej” zamkniętej w ramach ekranu komputera.

 

12.00-13.00 Prezes Stowarzyszenia Okręgowa Izba Mediatorów P. Ewa Brudnoch oraz Vice prezes Aleksandra Bełc:

„Rola profesjonalnego pełnomocnika stron w procesie mediacji”

 

 

16.10.2020 godz. 11:00-13:10 (piątek)

 

11:00-11:30 Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Koordynator ds. Mediacji Jolanta Biernat-Kalinowska:

„Prezentacja dotychczasowych działań upowszechniających instytucję mediacji, współpracy z mediatorami ze stałej listy mediatorów oraz liczby spraw skierowanych do mediatorów przez sądy z okręgu olsztyńskiego„.

 

11:35-12:05 dr hab. Adam Zienkiewicz radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczej w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie:
„Główne założenia badania naukowego: Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami:

 1. Główne cele i zakres badań.
  2. Wstępne, częściowe wyniki.
  3. Prezentacja książki „Mediacja w sprawach gospodarczych …”
  napisanej wraz z Panią prof. A.Kalisz, premiera wydawnicza w najbliższych dniach.

 

12:10-12:40 Mediator Janusz Kaźmierczak

„Alienacja rodzicielska w mediacji rodzinnej. Mit czy rzeczywistość”

 

12:45-13:10 Prezes Stowarzyszenia Okręgowa Izba Mediatorów P. Ewa Brudnoch

Korelacja sędzia- mediator w postępowaniu mediacyjnym”.

 

zaproszenie