Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy na wyjazdowe Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze 25-28 kwietnia 2019r.-PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 5.04.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach Górze 25-28 kwietnia 2019 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się po raz czwarty 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor *** w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).

Wyjazd do Jastrzębiej Góry odbywa się autokarami, w których planujemy, aby w czasie jazdy odbywało się również szkolenie. Po przyjeździe oprócz szkolenia „stacjonarnego” przewidziana jest możliwość poznania miejscowych atrakcji turystycznych.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie lub – w przypadku osób spoza OIRP w Olsztynie – do Fundacji Radców Prawnych IUS w Olsztynie do dnia 1 kwietnia 2019 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

– zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie wraz z kartą zgłoszeniową.

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

OIRP zapewnia transport busem lub autokarem dla radców prawnych OIRP Olsztyn z Ostrołęki, Ciechanowa, Mławy, Nidzicy, Ostródy i Olsztyna.

Wykłady prowadzone będą także w czasie jazdy do miejsca szkolenia. Dla osób chętnych – w miarę warunków pogodowych – zorganizowana zostanie (płatna oddzielnie) wyprawa na połów dorszy i wycieczka po okolicy (na Hel lub do Władysławowa).

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

 

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Ogłoszenie2

Program JG 2019.3

ZGLOSZENIE-dla-r-pr-OIRP-Olsztyn

Informacja o przetwarzaniu danych Jastrzębia Góra

Zgoda dla OIRP na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku Jastrzębia Góra

Zgłoszenie dla radców prawnych spoza OIRP w Olsztynie