Strona główna

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym – Spotkanie Drugie

Dnia 5 kwietnia 2019 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się druga z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pod nazwą ,,Toruńskich Spotkań z Prawem Handlowym”.

W tym roku Konferencja obraduje pod hasłem ,,Nadużycia w spółkach”.

Plakat oraz program Konferencji poniżej.

Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Handlowego UMK.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję. Tematyka obrad koncentruje się na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego.

 

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a także Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

  1. Odpłatność

Konferencja jest nieodpłatna.

 

  1. Ograniczona liczba uczestników

Liczba uczestników nie jest ograniczona. Komfortowy przebieg obrad jest zapewniony dla 250 Gości.

 

  1. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia na Konferencję będą przyjmowane do dnia poprzedzającego obrady (czwartek 4 kwietnia).

 

  1. Zgłoszenia

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji wystarczy odpisać zwrotnego maila na adres handlowe@umk.pl.

W odpowiedzi należy podać wyłącznie stopień naukowy albo tytuł zawodowy, imię i nazwisko oraz afiliację.

 

  1. Termin potwierdzenia uczestnictwa

Organizatorzy potwierdzą uczestnictwo w formie automatycznej wiadomości e-mail wysłanej z adresu handlowe@umk.pl.

Udział w konferencji jest zapewniony także bez potwierdzenia.

 

  1. Certyfikaty

Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat.

Przyznanie punktów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zawodowych zależy od stanowiska macierzystych jednostek (obrady będą trwały 4 godziny zegarowe).

 

  1. Parking

Organizatorzy sugerują skorzystanie z parkingu na terenie kampusu akademickiego Bielany w okolicy pętli tramwajowej i autobusowej. Wjazd na parking od ulicy Lwowskiej albo od ulicy Okrężnej. Miejsce obrad znajduje się 200-300 metrów od parkingu.

 

  1. Hotel

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z bogatej oferty turystycznej w Toruniu.

Organizatorzy polecają Hotel Akademicki UMK.

Adres: Szosa Chełmińska 83A, 87-100 Toruń

Telefon: 56 611 28 01

Mail: hotel.umk@umk.pl

 

 

Obowiązki Sekretarza Konferencji zostały powierzone Pani Dr Aleksandrze Sikorskiej-Lewandowskiej (tel. 604.933.215) oraz Panu Mgr. Mariuszowi Kłodzie (tel. 609.352.723).

Katedra Prawa Handlowego UMK jest dostępna w Internecie www.handlowe.umk.pl.

Katedra Prawa Handlowego UMK jest dostępna na Facebook https://www.facebook.com/KatedraPrawaHandlowegoUMK/