Ogłoszenia Strona główna

Zapraszamy do skorzystania z materiałów dot. doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym i obsłudze konta w Portalu Informacyjnym Sądów

Zapraszamy Państwa do skorzystania z materiałów umieszczonych platformie e-learningowej EAR dotyczących:

  • doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym, który w dniu 2 lipca 2021 r. przeprowadził Pan Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Apelacyjnego
  • rejestracji i obsłudze konta w Portalu Informacyjnym Sądów.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/oirp.warszawa/?hc_ref=ARS8IX1ZStfU9kh09_mLFyVyQHNws8jh2jofRFKll8UEg3vvhGtrtrJRjgIqauQLdwM&fref=nf&__tn__=kC-R