Dla aplikantów

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.:

  • dzienniczek aplikanta,
  • pisemną informację o przebiegu patronatu za okres lipiec-grudzień 2019 r.
  • pisemną opinię o aplikancie
  • oświadczenie-patrona 2019

Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej.

 

/-/ Michał Korwek
Kierownik Szkolenia Aplikantów

oświadczenie-patrona-2019

Wzór informacji o przebiegu patronatu 2019

wzór opinii patrona 2019