Dla aplikantów

Zaliczenie roku

Uprzejmie informuję, że w celu zaliczenia roku aplikanckiego należy złożyć w siedzibie OIRP w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016r.:

Równocześnie informuję, że przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów wskazanych powyżej.

 

/-/ Michał Korwek
Kierownik Szkolenia Aplikantów