Sport i turystyka Strona główna

XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A  B I E S Z C Z A D Y  !!!

 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

w dniach od 7 do 11 października 2020 r.

XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi

510 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 590 zł

i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 7 października br. do śniadania w dniu

11 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 18 lok. 4

00-478 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603

 do 30 września 2020 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku..

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

 

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Zapraszamy serdecznie

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                      Wiceprezes KRRP

Bartosz Opaliński                                                                             Michał Korwek

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgłoszenia rajd

Program XVII Rajdu Bieszczadzkiego

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku