Sport i turystyka Strona główna

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie 24 – 27 sierpnia 2017 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Impreza odbędzie się

w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 r. na kortach Sopot Tenis Klubu, 81-718 Sopot, ul Ceynowy 5

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 290 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty do pobrania na stronie www.kirp.pl

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 2017r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2017r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

„ Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

Krajowa Rada Radców Prawnych

 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

 

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

 Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu nie grająca

 Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

 Karta zgloszenia tenis radca prawny

PROGRAM