Bez kategorii Sport i turystyka Strona główna

XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 4 do 8  października 2017 r. XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi

640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł

i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu

8 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603

 do 18 września 2017 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

– uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

– osoby wybierające się na Słowację muszę mieć przy sobie ważną kartę EKUZ.

Zapraszamy serdecznie

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                      Wiceprezes KRRP

Bartosz Opaliński                                                                             Michał Korwek

Program Rajdu Bieszczadzkiego

Karta zgłoszenia