Sport i turystyka Strona główna

XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

organizuje:

XV Ogólnopolskie Mistrzostwa

Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

Impreza odbędzie się

w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r.

na kortach Sopot Tenis Klubu,

81-718 Sopot, ul Ceynowy 5

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 250 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 590 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 490 zł

 

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty do pobrania na stronie www.kirp.pl

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 8 sierpnia 2016r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XV Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2016r.

 

 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

20.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

„ Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

 

 

Krajowa Rada Radców Prawnych

 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.plInformacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

Ogłoszenie tenis 2016 loga

PROGRAM

 Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgloszenia tenis radca prawny