Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP OLSZTYN W KALININGRADZIE

W dniach 27-28 maja 2016 roku Adwokatura Obwodu Kaliningradzkiego świętowała swoje 70-lecie. Na tą uroczystość zostali zaproszeni także przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na czele z Dziekanem Michałem Korwkiem.

Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się międzynarodową konferencją dotyczącą aktualnych problemów prawnych napotykanych przez prawników w różnych państwach. Uczestnicy konferencji, pochodzący m.in z Rosji, Litwy, Polski, Białorusi oraz Niemiec przedstawili swoje wystąpienia, które obejmowały szereg interesujących zagadnień pojawiających się w ich praktyce. Podczas spotkania Dziekan Michał Korwek wygłosił wykład na temat zasad zwrotu towarów nabywanych na terytorium Polski zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, bowiem jest to problematyka o charakterze transgranicznym bardzo często pojawiająca się w praktyce.

Podczas konferencji doszło także do bardzo ważnego wydarzenia dla obydwu Izb – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz Okręgowej Izby Adwokackiej w Kaliningradzie. Strony podpisały bowiem umowę o współpracy. W jej treści, wśród celów jej zawarcia wskazano m.in. umożliwienie członkom obu Izb pogłębienia wiedzy o ich działalności i o podlegających ciągłemu zróżnicowaniu i skomplikowaniu stosunkach prawnych wynikających z bliskich relacji gospodarczych i społecznych istniejących pomiędzy obywatelami obu krajów i między prawnikami z obu miast,  polepszenie jakości usług świadczonych na gruncie prawa rosyjskiego oraz na gruncie prawa polskiego poprzez lepsze wzajemne zrozumienie systemów prawnych, konstytucyjnych i sądowniczych obu krajów, ułatwiające wymianę informacji i źródeł bibliograficznych oraz rozwijanie przyjacielskich relacji pomiędzy prawnikami z obu Izb. Zaakcentowano także instytucjonalne partnerstwo pomiędzy obydwoma Izbami i ich członkami. Należy przy tym nadmienić, że nasza Izba jest pierwszą Izbą w kraju spośród wszystkich Izb radcowskich i adwokackich, która podpisała taką umowę ze swoją odpowiedniczką z Rosji.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęła się część oficjalna obchodów 70-lecia adwokatury kaliningradzkiej, powiązana z uhonorowaniem najbardziej zasłużonych członków lokalnego samorządu. Był to także czas gratulacji i szeregu przemówień. W godzinach wieczornych kontynuowano obchody w nieco mniej oficjalnych warunkach. Drugiego dnia wizyty organizatorzy zabrali natomiast uczestników spotkania na wycieczkę po Kaliningradzie, a także nad morze, który to wyjazd również dostarczył szeregu atrakcji.

Udział przedstawicieli naszej Izby w uroczystościach zorganizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Kaliningradzie pozwolił na wzmocnienie stosunków z członkami kaliningradzkiej palestry. Liczymy również na Ich udział także podczas naszego jesiennego spotkania w tym roku, a także rozważamy wizytę szkoleniową naszych radców w Kaliningradzie.

https://vk.com/advokatskayapalata39?z=video-74336413_456239018%2Fd5713cb5b4a7b31abd%2Fpl_wall_-74336413

Zdjęcia