Dla aplikantów Dla radców Ogłoszenia Strona główna

XIV edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”-przesyłanie zgłoszeń do 6 maja 2022 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Wzorem ubiegłego roku Konkurs organizowany będzie w dwóch etapach.

Etap 1 – zgłaszanie kandydatów

Prawo zgłaszania kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby w Konkursie przysługuje:

1)    radcom prawnym;

2)    aplikantom radcowskim;

3)    społecznościom lokalnym;

4)    organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości;

5)    środowiskom prawniczym;

6)    beneficjentom pozaustawowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl lub na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa do dnia 6 maja 2022 roku.

Datą zgłoszenia jest data jego wpływu na adresy wskazane powyżej.

 

Etap 2 – weryfikacja kandydatur

Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tak jak w roku ubiegłym dodatkowym elementem Konkursu będzie głosowanie internetowe, w którym zagłosować na danego kandydata może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej Konkursu, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 3 czerwca 2022 r.

 

Aby zgłosić kandydata do Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata – załącznik nr 1
  2. Pisemne oświadczenie kandydata – załącznik nr 2
  3. Krótki życiorys kandydata
  4. Zdjęcie kandydata – biznesowe/formalne, aktualne, kolorowe, w formacie JPG/PNG
  5. Zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszeniowy (DOC) Pobierz

Załącznik Nr 2 – oświadczenie kandydata (DOC) Pobierz

Załącznik Nr 3 – zgoda na wykorzystanie wizerunku (PDF) Otwórz Pobierz

Regulamin Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności pro bono.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/.