Dla aplikantów Dla radców Strona główna

XI Seminarium Warszawskie – 24 listopada 2017 r.

Zamieszczamy zaproszenie na XI Seminarium Warszawskie – coroczną konferencję Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat praw człowieka i standardów ich ochrony w systemie Rady Europy, która tym razem odbędzie się w dniu 24 listopada br. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56, Warszawa).

Seminarium będzie poświęcone prawu do godnego życia w świetle standardów międzynarodowych, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Seminarium będzie okazją do dyskusji na takie tematy jak prawo do godnej pracy, prawo do godnej egzystencji, a w szczególności na kwestie ochrony praw seniorów czy wolność związkową. Ponadto przedstawione zostanie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do problematyki ochrony zdrowia czy zabezpieczenia społecznego.

Zainteresowanych udziałem uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 17 listopada br. na adres Seminarium.Warszawskie@msz.gov.pl lub faksem na nr 022 523 88 06. Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu: 022 523 99 23.

Do pobrania:

Program XI Seminarium Warszawskie

Formularz zgloszeniowy_2017