Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Publikujemy szczegółowe wyniki kolokwium z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, które odbyło się w dniu 9 listopada 2021 roku wraz z rozwiązaniem

Wyniki kolokwium III roku z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe 9.11.2021

rozwiązanie kazusu 2021