Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego i dodatkowego z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe-wyniki kolokwium poprawkowego przeprowadzonego w dniu 8.12.2020 r.

wyniki kolokwium poprawkowego z prawa administracyjnego z dnia 8.12.2020 r.