Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z kpc i kpa wraz z rozwiązaniami

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu postepowanie cywilne przeprowadzonego w dniu 14.12.2018 r. oraz z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 13.12.2018r.

Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 19.12.2018 r.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek

wyniki kolokwium poprawkowego kpc 14.12.2018

wyniki kolokwium poprawkowego kpa 13.12.2018

istotne zagadnienia kolokwium poprawkowe kpc

Rozwiązanie kazusu kpa 2018