Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego ksh z 13.12.2018r.

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 13.12.2018r.

Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 19.12.2018 r.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek

Wyniki kolokwium poprawkowego z ksh 13.12.2018