Dla aplikantów

Wyniki kolokwium II roku 2020 z przedmiotu Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w dniu 24 listopada 2020 r. wraz z rozwiązaniem

Publikujemy: Wyniki kolokwium II roku 2020 z przedmiotu Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w dniu 24 listopada 2020 r.

rozwiązanie kazusu 2020 – prawo handlowe i upadłościowe

Dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 na platformie zoom zostanie zorganizowane spotkanie w celu omówienia błędów. Linki do spotkania zostaną wysłane w terminie późniejszym.  Spotkanie poprowadzi mec. Anna Kurzyńska.