Dla aplikantów

Wyniki kolokwium II roku 2016 z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.

Publikujemy wyniki z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 26 października 2016r.

Jednocześnie informuję, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 15 listopada 2016r.

wyniki-z-kolokwium-ii-roku-2016-prawo-karne-postepowanie-karne-z-dnia-26-pazdziernika-2016r

rozwiazanie-kazusu-kolokwium-z-zakresu-prawa-i-postepowania-karnego-z-dnia-26-pazdziernika-2016r

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek